Byalaget

 

Krusenbergs Byalag strävar efter:

  • att söka och ge allsidig information i frågor av olika slag, föranledda av myndigheter och andra, som berör boendeförhållanden inom området samt natur- och kulturlandskapet
  • att verka för trafiksäkerhetens förbättrande på väg 255 genom Krusenberg
  • att aktualisera och realisera trivsel- och aktivitetsfrågor och skapa bästa möjliga förutsättningar för dess genomförande

Klicka här om du vill läsa föreningens stadgar.

Medlemsskap

Medlemskapet är individuellt och står öppet för alla fastighetsägare med familj samt året-runt-boende med familj i Krusenberg, från en ålder av 15 år.

Nästan alla boende i Krusenberg är medlemmar i Byalaget. Årsavgiften är för närvarande 200 kr per ensamhushåll och 300 kr för övriga hushåll, oberoende av antalet familjemedlemmar. Avgiften betalas genom insättning på Byalagets konto 5339-0860eller Swish 1236383962. Bryggplats vid Nasudden betalas via Swish 1234376976. Glöm inte att ange avsändare.

Styrelseprotokoll i pdf-format finns tillgängliga på nätet (endast för medlemmar). Klicka här för att se dokumenten.

Byalaget arrenderar och driver bad- och båtplats vid Nasudden. Kontakta Hamnkaptenen i Byalagets styrelse (nasudden@krusenberg.org) om du är intresserad av att få tillgång till en båtplats.

Byalaget har för medlemmarnas räkning förhandlat fram en del förmåner. Klicka här om du vill veta mer om dessa.

Styrelse

Den sittande styrelsen för Krusenbergs Byalag består av följande personer:

Björn Jonzon - ordförande
Anders Rydell - sekreterare
Klas Klasman - kassör
Göran Andersson- hamnkapten, ansvarig för Nasuddens båt- och badplats
Lars Svanström - bitr hamnkapten
Per Eriksson
Maxine Rymell
Anna Marklund

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Aktiviteter

 

Närmare detaljer om nedanstående aktiviteter för 2022 meddelas senare.

Valborgsmässofirande

Traditionsenlig brasa, sång och fyrverkeri på Nasudden

Brasa vid Nasudden.

 

Vårstädning på Nasudden

Tillsammans städar vi bad- och båtplatsen vid Nasudden. Byalaget bjuder på korv med bröd och ätt dricka. OBS! Alla som använder Nasudden uppmanas hjälpa till - inte bara båtägarna!

Invigning av nya bryggan 2008

 

Årsmöte

Äger rum i maj månad i Sjösalen (nya konferensbyggnaden).

Årsmötet 2008 med från TV känd gästföreläsare.

 

Midsommarfirande

Äger rum på midsommarafton på Nasudden eller i Herrgårdsparken, tillsammans med hotellets gäster.

Dans runt midsommarstången på Nasudden.

 

Höstfest

Brukar äga rum i oktober, men kanske inte varje år.

Krönika 1991-2001

 

Klicka här för att läsa Inge Elsmarks krönika över Byalagets historia 1991-2001.