Länkar

 

Krusenbergs herrgård

Herrgården är numera konferensanläggning och hotell. Klicka här för att få veta mer.

 

Cykelvägsprojektet

Det finns många skäl att bygga ut en gång- och cykelväg längs väg 255 från Uppsala till Vassunda. En grupp entusiaster jobbar för att detta ska bli verklighet. Klicka här för att få veta mer.

 

Lantbruksuniversitetet

Lantbruksuniversitetet(SLU) bedriver lant- och skogsbruk samt viss utbildning i Krusenberg. Klicka här för att få veta mer.