Kultur

 

Vi i Alsike

En hembygdsskrift om Alsike socken som skrevs ca 1960 av Evert Carlsson, bondson från Tagsta i Alsike socken. Den behandlar Alsike sockens bebyggelse- och kyrkohistoria, gårdarnas släktförhållanden, speciella byggnader och liv och leverne i forna tiders Alsike.Skriftens titel blev Vi i Alsike och den kan läsas i pdf-format här.

 

Krusenberg - en krönika med bilder

En historisk exposé om Krusenberg som skrevs 1991 av Inge Elsmark, mångårig sekreterare i Krusenbergs Byalag. Den kan läsas i pdf-format här.

 

Torphistoria från Krusenberg

Även detta dokument är författat (1999) av Inge Elsmark. Det kan läsas i pdf-format här.

 

Markanvändningen i Krusenberg

Sven-Olov Borgegård analyserar markanvändningen i Krusenberg förr och nu. Artikeln har tidigare publicerats i Svensk Botanisk Tidskrift, volym 88, häfte 2 (1994) under rubriken Förändring och konstans i odlingslandskapet - exemplet Krusenberg, Uppland. Det kan läsas i pdf-format här.