Hem

 

Krusenberg är en liten ort 10 km söder om Uppsala efter väg 255. Ortens kulturhistoria är osedvanligt väl dokumenterad. Först kända namn är Alsike by från 1100-talet och namnbytet från Alsike till Krusenberg - efter Krusenbergs säteri - skedde när järnvägen norrut från Stockholm byggdes i slutet av 1800-talet. Då döptes nämligen ett stationssamhälle utanför Knivsta till Alsike. Krusenberg tillhör dock fortfarande Alsike församling och Alsike kyrka ligger kvar i Krusenberg. Märkligt men sant.

När Linné hundra år före namnbytet hittade en ny klöverart i Alsike döpte han den följdaktligen till Alsikeklöver och inte Krusenbergsklöver!

Hela orten tillhörde tidigare Krusenbergs Säteri med anor från 1600-talet men numera ägs herrgården med omgivande park av Sabis som där driver en hotell- och konferensanläggning, jord- och skogsbruket ägs av Statens Lantbruksuniversitet (SLU) och flertalet torp och andra fastigheter har avstyckats till privata bostäder.

Kring Krusenberg utbreder sig ett representativt herrgårdslandskap invid forntida och medeltida farled genom det nutida odlingslandskapet med betesmarker, mindre åkrar och strandängar. Närmast gårdarna finns välhävdade hagmarker, åkerholmar och bryn. Området hör till Uppsalatraktens allra värdefullaste landskapsavsnitt, detta såväl från vetenskaplig och kulturell synpunkt som från friluftslivets. Flora och fauna har dokumenterats utförligt och är i vissa avseenden unik.

Krusenbergbornas intressen tas numera tillvara av Krusenbergs Byalag.