Offentliga utredningar

 

Vindkraft på land i Uppsala län

Krusenberg berörs av Länsstyrelsens utredning om vilka platser i länet som är lämpliga resp. olämpliga för vindkraftsinstallationer. Klicka här för att läsa ett utdrag ur utredningen.

 

Skyddsvärda statliga skogar i Uppsala län

Krusenberg har skyddsvärd skog enligt rapport från Naturvårdsverket. Klicka här för att läsa ett utdrag ur rapporten.

 

Skötselförslag för Krusenberg inom åtgärdsprogram för skyddsvärda skogar

Länsstyrelsen har inventerat skyddsvärda träd i Krusenberg och gjort ett förslag till skötselprogram. Rapporten omfattar i huvudsak Herrgårdsparken, alléerna, Ekshagarna och Moranviken d.v.s. de ur skoglig synpunkt mest skyddsvärda områdena. Det kan läsas i pdf-format här.